โครงสร้างการบริหารงาน
    ทำเนียบผู้บริหาร
    คณะกรรมการสถานศึกษา
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลนักเรียน

 

 

บ้านกาแฟ โรงเรียนบ้านปางตอง เปิดบริการ วันที่ 5 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557   ทางโรงเรียนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ<>

 


นายวิโรจน์  คำพลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 60
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางตอง

 

ศูนย์เครือข่ายแม่อูคอ-แม่ยวมน้อย
ศูนย์เครือข่ายแม่งาว

อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
เครือข่ายเบื้องต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การใช้บริการ www
การสร้าง Homepage ภาษา HTML
เทคนิคการสร้างภาพด้วย PhotoShop
Microsoft Excel 2007
Microsoft "Word 2007
Microsoft PowerPoint 2007
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Macromedia Dreamweaver
แบบฝึกทักษะภาษาไทย
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

แบบฝึกทักษะกลุ่มวิชาพิเศษ

โรงเรียนบ้านปางตอง
29/3 หมู่ที่ 3 ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140
E-mail : pangtong2526@hotmail.com